สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี กับ ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Ov84 ที่ได้คว้าแชมป์ Thailand Long Drive 2020

ขอแสดงความยินดี กับ ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Ov84
ที่ได้คว้าแชมป์ Thailand Long Drive 2020
และได้สิทธิ ไปแข่งตีไกลชิงแชมป์โลก ที่ USA ในฐานะ ประเทศไทยด้วยครับ