สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำหรับการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับบริจาค โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวชิรพยาบาล…

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำหรับการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับบริจาค โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวชิรพยาบาลและการสนับสนุนจากวชิราวุธวิทยาลัยในเรื่องสถานที่และการร่วมมือในการบริจาคโลหิตจากท่านผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย
บรรยากาศเป็นเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีความสุขในการเป็น “หนึ่งผู้ให้หลายคนรับ” โดยมีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะที่โลหิตขาดแคลนอย่างมาก ในครั้งนี้นักเรียนเก่าวชิราวุธฯหลายรุ่น และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาช่วยเหลือกัน อิ่มบุญกันถ้วนหน้าและได้รับมอบวัตถุมงคลที่ระลึกกลับไปกันด้วยรอยยิ้ม
ขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยครับ