สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ นำโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมฯเป็นประธานในงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่คณะนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ นำโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่คณะนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องอัศวพาหุ 1 ภายในสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบรรยากาศของงานเลี้ยงเป็นไปอย่างสนุกสนานอบอุ่นเป็นกันเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง