สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพบรรยากาศ OV 39 รวมพลจัด meeting เมื่อตอนค่ำ วันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ Polo Club…

ภาพบรรยากาศ OV 39 meeting เมื่อค่ำวันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ Polo Club… ถึงแม้ว่าฝนจะตกหนัก แต่ก็รวมตัวกันได้กว่า 30 ท่าน สุดยอดครับ