สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV Phuket ร่วมวางพวงมาลาถวายหน้าพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2564

OV Phuket ร่วมวางพวงมาลาถวายหน้าพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต