สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย และชมรมฟุตบอลโอวี ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องนักฟุตบอลชาวโอวีทุกรุ่น มาร่วมพบปะสังสรรค์และออกกำลังกายร่วมกัน โดยชมรมฟุตบอลโอวีจะจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (OV Football 7) ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย และชมรมฟุตบอลโอวี ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องนักฟุตบอลชาวโอวีทุกรุ่น มาร่วมพบปะสังสรรค์และออกกำลังกายร่วมกัน โดยชมรมฟุตบอลโอวีจะจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (OV Football 7) ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สนามหลัง วชิราวุธวิทยาลัย
 
อัปเดทการจัดทีมรุ่นตามดิวิชั่นใหม่​ ปรับเพื่อความเหมาะสม ดังนี้​
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะแบ่งเป็น 4 ดิวิชั่น (ตามอายุและรุ่น)โดยแข่งพร้อม กัน 4 สนาม ดังนี้
ทีมรุ่นซีเนียร์ อายุ 55 ปี ขึ้นไป (รุ่น50​ -​ 59)
ทีมรุ่นใหญ่ อายุ 54-45 ปี (รุ่น60 – 69)
ทีมรุ่นกลาง อายุ 44-35 ปี (รุ่น70 -​ 79)
ทีมรุ่นเล็ก อายุ 34 ปี ลงไป (รุ่น80​ -​ 94)
ทีมชนะเลิศของแต่ละดิวิชั่น จะได้รับถ้วยชนะเลิศจาก ท่านนายกสมาคมฯ พล.ต.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา
 
ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
ทีมรุ่นซีเนียร์ ทีมละ 5,000 บาท
ทีมรุ่นใหญ่ ทีมละ 4,000 บาท
ทีมรุ่นกลาง ทีมละ 3,000 บาท
ทีมรุ่นเล็ก ทีมละ 2,000 บาท
 
โดยค่าสมัครจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และหากมีเงินเหลือก็จะสมทบเข้าชมรมฟุตบอลโอวีเพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมฟุตบอลในครั้งต่อไป
 
นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลแล้ว ทางสมาคม ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ณ ห้องอัศวพาหุ และร่วมงานเลี้ยงในช่วงเย็นด้วยกัน

ทีมฟุตบอลโอวีรุ่นใดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถติดต่อสมัครเข้าแข่งขันและชำระค่าสมัครได้ที่ ตุ๊ รุ่น64 line​ : ตุ๊ OV64 ชื่อบัญชี ชัยขรรค์​ โกศัลวิตร ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 137-2-12743-9 ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
หมายเหตุ: เมื่อได้จำนวนทีมแต่ละรุ่นที่สมัครเข้าแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ทางคณะทำงานจะแจ้งเวลา ตารางแข่งขัน กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ ให้สมาชิกทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทราบ
 
โหน่ง OV60
กรรมการสมาคมฯ
ประธานชมรมฟุตบอลโอวี