สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ