สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พวงกุญแจยางรูปการ์ตูนเด็กวชิราวุธ