สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พวงกุญแจยางลายการ์ตูนนักเรียนวชิราวุธ