สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลูกรักบี้ยางสำหรับห้อยหน้ากระจกมองหลังในรถยนต์