สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมอนรูปการ์ตูนนักเรียนวชิราวุธ