สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เสื้อเชิ้ตแฟชั่น (มีหลายสีให้เลือก)