สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เสื้อ T-shirt ลายการ์ตูนหมี/ลายเพชราวุธ/ลาย 108 ปี