สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV Businesss / Privilage

ภัตตาคารนิวกวงเม้ง

รุ่นที่จบการศึกษา รุ่น69, รุ่นที่ 73
ชื่อผู้ฝากร้าน คุณธเนศ, คุณกิตติเดช
โปรโมชั่น

เงื่อนไข

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลติดต่อ
  • phone 02-224-2201, 02-224-2170