สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV Businesss / Privilage

ภัตตาคารนิวกวงเม้ง

รุ่นที่จบการศึกษา รุ่น69, รุ่นที่ 73
ชื่อผู้ฝากร้าน คุณธเนศ, คุณกิตติเดช
โปรโมชั่น

เงื่อนไข

 • รายละเอียด
 • ข้อมูลติดต่อ
 • phone 02-224-2201, 02-224-2170

 • สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้อง
 • 4Fingers Crispy Chicken

  รุ่นที่จบการศึกษา – รุ่น 76
  ชื่อผู้ฝากร้าน – คุณลังกิง

   

  Shaka Grill & Bar

  รุ่นที่จบการศึกษา – รุ่น 76
  ชื่อผู้ฝากร้าน – คุณบี๋
  เบอร์ติดต่อ – 089-813-6756

  "ตะลัมบาร์" "Talumbar"

  รุ่นที่จบการศึกษา – รุ่น 72
  ชื่อผู้ฝากร้าน – คุณจ๋อง
  เบอร์ติดต่อ – 096-942-2963