สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV Businesss / Privilage

ภัตตาคารนิวกวงเม้ง

รุ่นที่จบการศึกษา รุ่น69, รุ่นที่ 73
ชื่อผู้ฝากร้าน คุณธเนศ, คุณกิตติเดช
โปรโมชั่น

เงื่อนไข

 • รายละเอียด
 • ข้อมูลติดต่อ
 • phone 02-224-2201, 02-224-2170

 • สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้อง
 • Phuns

  รุ่นที่จบการศึกษา – รุ่น 53
  ชื่อผู้ฝากร้าน – คุณจ๋อง
  เบอร์ติดต่อ – 080-980-0991

  Pigup Healthy Pork

  รุ่นที่จบการศึกษา – รุ่น 83
  ชื่อผู้ฝากร้าน – คุณกร๊วก
  เบอร์ติดต่อ – 098-196-4665

  บ้านพ่อบ้านแม่

  รุ่นที่จบการศึกษา – รุ่น 74
  ชื่อผู้ฝากร้าน – คุณบาลู
  เบอร์ติดต่อ – 093-324-9553