สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV Businesss / Privilage

ร้านอาหารญี่ปุ่น Kyoto Yoshino

โปรโมชั่น

เงื่อนไข

  • รายละเอียด
  • ร้านเกียวโต โยชิโนะ ยังเปิดให้บริการ

    โดยเป็นการซื้อกลับบ้าน สั่งผ่าน Lineman หรือโทรสั่งเท่านั้น

  • ข้อมูลติดต่อ