สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณ พี่ๆ Ov51 Ov64 Ov69 รวมใจกันมอบเงิน และให้กำลังใจ น้องๆ นักรักบี้ประเพณี ของเรา

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ov51 น้อง ov64 ov69
ที่รวมใจกันมอบเงิน และให้กำลังใจ น้องๆ นักรักบี้ประเพณี ของเรา
ขอบคุณมากๆครับ