สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ (ว่าที่) ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ และประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ OV 53

ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ (ว่าที่) ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ และประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ (หรือคุณตู่) คณะดุสิต OV 53 ครับ