สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต้อนรับ ดร.สุเมธ ผู้บังคับการโรงเรียน วชิราวุธฯ และ คณะ พร้อม นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ (เชียงใหม่-ลำพูน)

ผู้บังคับการโรงเรียนฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักเรียนฯ จะได้รับจากการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ จึงเกิดเป็นทริปนี้ขึ้น
ภายหลังการรับฟังนักเรียนฯ นำเสนอสิ่งที่พวกเค้าได้รับรู้ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา คุณสุเมธได้กล่าวชมเชยว่า เด็กของเรามีความรู้ความเข้าใจมากกว่าที่ท่านคาดหวัง
และทริปนี้ยังทำให้พวกเราโอวี ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันอย่างอบอุ่น ภายใต้การต้อนรับดูแลของพี่ปึก เจ้าของกิจการที่พักและอาหารหลายสาขาในจังหวัดเชียงใหม่
นับเป็นความดีใจและภูมิใจที่นักเรียนเก่าฯ หลากหลายรุ่น ได้ร่วมกันสนับสนุนให้การดำเนินงาน “โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนวชิราวุธ” ผ่านไปด้วยดีและประสบความสำเร็จอีกวาระหนึ่ง