สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีมโอวี ไตร สามคนมีพี่คณิต โอวี 37, พี่โด่ง โอวี 51 และพี่กรึ๊บ เข้าร่วมการแข่งขันรายการปากเมง ไตรกีฬา ที่จังหวัดตรัง

เมื่อเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2562

ทีมโอวี ไตร สามคนมีพี่คณิต โอวี 37, พี่โด่ง โอวี 51 และพี่กรึ๊บ เข้าร่วมแข่งขันรายการปากเมง ไตรกีฬาที่ตรังครับ

พี่คณิต นักไตรกีฬารุ่นเก๋าลงแข่งระยะ standard ส่วนพี่โด่งกับพี่กรึ๊บลงแข่งระยะ sprint ครับ ?

เข้าเส้นชัยเรียบร้อยทุกคนครับและพี่กรึ๊บได้ที่ 3 รุ่นอายุชาย 30-49 และได้ที่ 5 overall ครับ ?