สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวไทย และรองนางสาวไทย ประจำปี 2562 เข้าร่วมชมรักบี้ประเพณีครั้งที่ ๒๗

นางสาวไทย และรองนางสาวไทย มาร่วมชมรักบี้ประเพณีครั้งที่ ๒๗