สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมร่วมระหว่างวชิราวุธ-ราชวิทย์ ครั้งที 1 เพื่อหารือกำหนดวันเวลา สถานที และแนวทางจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีร่วมกัน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ได้มีการประชุมร่วมระหว่างวชิราวุธ-ราชวิทย์ ครั้งที 1 เพื่อหารือกำหนดวันเวลา สถานที และแนวทางจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีร่วมกัน โดยมีกำหนดการแข่งขันในปลายเดือนธันวาคม ที่สนามธูปะเตมีย์ 
โปรดติดตามความคืบหน้าและข่าวสารต่างๆได้ในเร็วๆนี้