สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
ขอเรียนเชิญสมาชิกนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ทุกท่าน
 
สมัครหรือเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมฯ
 
และกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2565 – 2568
 
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

 

โดยคลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

 
และสามารถยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อได้ที่ทำการของสมาคมฯ
 
หรือ E-mail Address : [email protected]
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 06-5536-8448 คุณจวน