สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯและคณะกรรมการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

วันมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาของสมาคมฯและเป็นตัวแทนวางพวงมาลาของโอวีรุ่นต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย