สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พี่เส่ย Ov 49 “เจ้าของร้านอาหารเส่ย” ได้ทำอาหาร ไปให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ รพ.รามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ขอชื่นชมครับ

ทำดี ไม่ต้องรอ สมกับเป็นลูกวชิราวุธ..ขอบคุณพี่เส่ย เจ้าของร้านอาหารเส่ย ที่โด่งดังทำอาหาร ไปให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ รามาธิบดี..สุดยอดครับ