สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โอวี 66

14 สิงหาคม 2562

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โอวี 66 และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งพิธีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จากข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วประเทศที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับโดยปีนี้มีข้าราชการตำรวจผ่านการพิจารณาได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ 6 นาย และประชาชนทั่วไป 3 นาย รวม 9 นาย ซึ่งเข็มเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นี้ ได้รับการออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจัดสร้างไว้เพียง 199 เหรียญ เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกปีละ 9 ท่าน ซึ่งจะมอบต่อเนื่องไปได้อีก 20 ปี