สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาชิกมหาดเล็กวิเศษ รองผู้บังคับการ คณะครู และบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการ และอนุกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6

สมาชิกมหาดเล็กวิเศษ รองผู้บังคับการ คณะครู และบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการ และอนุกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน