สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออมสิน ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

OVpipes โดย ณัฐ อิงคะวัต OV45และ Mr.Keith Walker มาบรรเลงที่อนุสาวรีย์ ร.๖

ของช่วงเช้าวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

ออมสิน ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ – ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกันเคารพธงชาติและวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรวุธ กิจโกศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย, พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย, นาวาอากาศเอก เกรียงไกร ทองแร่ ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร., คุณพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, คุณพฤฒิพล ประชุมผล ผอ.พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และคุณโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยกองลูกเสือเกียรติยศประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งดำเนินงานโดยสโมสรลูกเสืออาสาไท นำคณะร่วมในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ ได้ร่วมกันบันทึกภาพการคลี่ธงไตรรงค์ผืนใหญ่ ขนาด 9 เมตร ที่มีแถบสีมาตรฐานตรงตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งธงผืนนี้จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเพื่อให้รัฐบาลถ่ายทำ MV เพลงธงไทย ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อรวมพลังความสามัคคีของคนในชาติผ่านผืนธงชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียว จากนั้นได้ร่วมกันทำความดี ทำความสะอาดสวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยจากพระมหากรุณาของล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖

วันพระราชทานธงชาติไทย คือ วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีวันพระราชทานธงชาติไทยครั้งแรกขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานธงชาติไทย ซึ่งมีแถบสี ๓ สี เรียกว่าธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐