สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ฯและคณะกรรมการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ฯและคณะกรรมการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับสมาชิกโอวี รุ่น 92 มีมอบของที่ระลึก และรับประทานอาหารด้วยกัน ณ อาคารอัศวพาหุ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นมากครับ