สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัย โดยท่านผู้บังคับการ และนายกสมาคมฯ ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2565 มอบสายสะพายอย่างเป็นทางการ และ จัดกิจกรรมให้สาวงามผู้เข้าประกวดได้ร่วมเล่นรักบี้กับนักกีฬารักบี้ทีมโรงเรียน

 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัย โดยท่านผู้บังคับการ และนายกสมาคมฯ
ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2565 นำเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังโอวาทในเวลา 9.00-12.00 น. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆให้สาวงามผู้เข้าประกวดได้ร่วมเล่นรักบี้กับนักกีฬารักบี้ทีมโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ