สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป ในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ครบรอบ 111 ปี โดยผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย, นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนของวชิราวุธวิทยาลัย

ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ธันวาคม 2564
มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป ในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ครบรอบ 111 ปี โดยผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย, นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนของวชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อจบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่บุรพาจารย์ของวชิราวุธวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว สมาคมฯ ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาว OV ร่วมกันอนุโมทนาบุญและตั้งจิตอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและอุทิศบุญกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่พวกเราเหล่านักเรียนวชิราวุธโดยทั่วกันครับ