สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

OV PHUKET ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต 25 พฤศจิกายน 2565

OV PHUKET ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต 25 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง