สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ร่วมงาน สุนทรียสุนทราภรณ์ กาล่าดินเนอร์ ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอังรีดูนังต์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร (RBSC)

ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ
ร่วมงาน สุนทรียสุนทราภรณ์ กาล่าดินเนอร์
วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอังรีดูนังต์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร (RBSC) ถนนอังรีดูนังต์
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.

จัดงานเป็นดินเนอร์ ฟังเพลง

โต๊ะ VIP 100000 บาท/โต๊ะ
โต๊ะทั่วไป 25000 บาท/โต๊ะ
ตามกติกา social distancing โต๊ะละ 6 ที่นั่ง

สนใจจองโต๊ะหรือสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ
084-456-6886