สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อนๆ พี่ๆ OV รวมใจกัน มอบเงินสมทบทุนบำรุงขวัญนักรักบี้ประเพณี วชิราวุธ / ราชวิทย์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เพื่อนๆ พี่ๆ OV รวมใจกัน มอบเงินสมทบทุนบำรุงขวัญนักรักบี้ประเพณี วชิราวุธ / ราชวิทย์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ทางทีมงาน ขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆ Ov ด้วยครับ