ข่าวสารและประกาศ2
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ทีพีเอ็นโกลบอล จำกัด ได้จัดงานประกวดนางสาวไทยปี ๒๕๖๖ การประกวดสำเร็จลุล่วงด้วยดี...
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียน และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำหรับการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับบริจาค โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวชิรพยาบาล...
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ 48 ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อพบปะสังสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ ณ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ นำโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมฯเป็นประธานในงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่คณะนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
OV Business / Privilage
GALLERY
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียน และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ 48 ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อพบปะสังสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ ณ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อในหลวงผู้ทรงคุณอันประเสริฐของลูกวชิราวุธทุกคน